04
აპრ

0

თანამშრომელთა მართვა

თანამშრომლების მართვის პრაქტიკული ტრენინგი. ტრენინგები განკუთვნილია დამწყები და უკვე არსებული მენეჯერებისთვის, ან ნებისმიერი ადამიანისთვის, ვისაც სურს მოკლე ვადაში განივითაროს მენეჯერული უნარები და აითვისოს თანამშრომელთა მართვის ძირითადი პრაქტიკული ფუნქციები. ტრენინგის მიმდინარეობისას შევეხებით შემდეგ თემებს: ზოგადი ინფორმაცია: სესიების რაოდენობა – 8 სესიის ხანგრძლივობა – 3 სთ ღირებულება – 690 ლარი გრაფიკი – შაბათი, კვირა. დასაწყისი – 4 […]