26
მარ

0

მოლაპარაკების ხელოვნება

მოლაპარაკება არის ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილი, მაგრამ ბიზნესში ეს არის აბსოლუტურად მნიშვნელოვანი წარმატების მისაღწევად. ცუდად წარმართულმა მოლაპარაკებამ შეიძლება ისევე სწრაფად დაასუსტოს კომპანია როგორც მნიშვნელოვანი კლიენტების დაკარგვამ. მაშინ როდესაც მოლაპარაკების სტრატეგიების უმეტესობა ითვლება […]