26
მარ

0

თანამშრომლების მოტივაციის გუგლისეული სტილი

ბედნიერი და მოტივირებული თანამშრომლების შენარჩუნება არის წარმატებული ორგანიზაციის მართვის პირველი ნაბიჯი. გუგლმა მოტივაცია სრულიად ახალ საფეხურზე აიყვანა, შეუქმნა რა საოცნებო სამუშაო ატმოსფერო იმ იღბლიან თანამშრომლებს ვინც მათთან მუშაობს. 2014 წელს, Fortune […]

03
მარ

0

რატომ არის მნიშვნელოვანი ადამიანური რესურსების მართვა

ნუ ჩათვლით უმნიშვნელოდ ადამიანური რესურსების მართვას – კარგად მართული ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება ზრდის როგორც შედეგიანობას, ასევე გვეხმარება შევინარჩუნოთ კომპანიის იმიჯი.