17
მაი

0

EQ – ემოციური ინტელექტი

ბევრ ჩვენთაგანს გაუგია ინტელექტის კოეფიციენტის – IQ-ს შესახებ.  IQ – Intelligence quotient – ეს არის მაჩვენებელი ქულა, რომელსაც პიროვნება იღებს ადამიანური ინტელექტის შემფასებელი რომელიმე სტანდარტიზებული ტესტირების პასუხების საფუძველზე. რაც უფრო მაღალია IQ , მით უფრო განვითარებულია ადამიანში ლოგიკური აზროვნება, შემეცნებითი და ათვისების უნარები. წარმატება მაღალი ინტელექტის მქონე ადამიანებისთვის ბევრად ნაკლები ძალისხმევით მიიღწევა. ისინი ხასიათდებიან იმ […]