08
იან

0

ადამიანური ურთიერთობების ეთიკა ორგანიზაციაში – ნაწილი II

ადამიანებს პიროვნული მრავალფეროვნება ახასიათებთ. ადამიანების უნიკალურობას საფუძვლად უდევს განსხვავება ტემპერამენტსა და ხასიათში. ამასთან: თუკი ტემპერამენტთა სხვაობას არ აქვს ეთიკური მნიშვნელობა, ხასიათებს შორის განსხვავება ეთიკისათვის რეალური პრობლემაა, რადგან სწორედ ის გვიჩვენებს, რა დონეს მიაღწია ინდივიდმა ცხოვრების ხელოვნებაში. თვითგანვითარების აღქმა ფასეულობად ადამიანში გარკვეული ხასიათის არსებობას მოითხოვს. ამიტომ, ბუნებრივია, ორგანიზაციის მენეჯერი ხასიათების კლასიფიკაციას უნდა იცნობდეს. ხშირად ხასიათს განსაზღვრავენ, როგორც „ინდივიდისთვის […]