22
იან

0

ეფექტიანი გაყიდვების სტრატეგიები

ეფექტიანი გაყიდვების დროს ყურადღებით მოუსმინეთ თქვენს კლიენტს. ეს დაგეხმარებათ, მისი მოტივაციის მიმართულება განსაზღვროთ: რაზე მოახდენს ადამიანი ყურადღების ფოკუსირებას, რაზე დახარჯავს ფულს, დროს…