22
იან

0

ეფექტიანი გაყიდვების სტრატეგიები

ეფექტიანი გაყიდვების დროს ყურადღებით მოუსმინეთ თქვენს კლიენტს. ეს დაგეხმარებათ, მისი მოტივაციის მიმართულება განსაზღვროთ: რაზე მოახდენს ადამიანი ყურადღების ფოკუსირებას, რაზე დახარჯავს ფულს, დროს…

12
იან

0

ადამიანური ურთიერთობების ეთიკა ორგანიზაციაში – ნაწილი III

თუ ადამიანის თვითგანვითარების მიმართულება და ორგანიზაციის ინტერესების ვექტორი ერთმანეთს არ ემთხვევა, მუშაკი ვერ შეძლებს, სრულად გამოავლინოს საკუთარი შესაძლებლობები, რაც უარყოფითია როგორც კომპანიისათვის, ასევე, ამ მუშაკისთვის.

08
იან

0

ადამიანური ურთიერთობების ეთიკა ორგანიზაციაში – ნაწილი II

ადამიანებს პიროვნული მრავალფეროვნება ახასიათებთ. ადამიანების უნიკალურობას საფუძვლად უდევს განსხვავება ტემპერამენტსა და ხასიათში. ამასთან: თუკი ტემპერამენტთა სხვაობას არ აქვს ეთიკური მნიშვნელობა, ხასიათებს შორის განსხვავება ეთიკისათვის რეალური პრობლემაა, რადგან სწორედ ის გვიჩვენებს, რა […]

03
იან

0

ადამიანური ურთიერთობების ეთიკა ორგანიზაციაში – ნაწილი I

ორგანიზაციაში ადამიანური ურთიერთობები მენეჯმენტის ფუნდამენტია. ადამიანური ურთიერთობების ბუნების გამოკვლევა ბიზნესის საზღვრებს სცილდება და ე.წ. „ადამიანის შესახებ მეცნიერების“, ანუ ფსიქოლოგიის, ძირითადი საკითხია. სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, თუ რატომ ენიჭება […]

Page 6 of 10