26
მარ

0

მოლაპარაკების ხელოვნება

მოლაპარაკება არის ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილი, მაგრამ ბიზნესში ეს არის აბსოლუტურად მნიშვნელოვანი წარმატების მისაღწევად. ცუდად წარმართულმა მოლაპარაკებამ შეიძლება ისევე სწრაფად დაასუსტოს კომპანია როგორც მნიშვნელოვანი კლიენტების დაკარგვამ. მაშინ როდესაც მოლაპარაკების სტრატეგიების უმეტესობა ითვლება […]

26
მარ

0

ლიდერობის სიტუაციური თეორია

ლიდერობის სიტუაციური თეორია მოიაზრებს რომ არ არსებობს ლიდერობის რომელიმე საუკეთესო სტილი. პირიქით მთლიანად დამოკიდებულია მოცემულ სიტუაციაზე და რა ტიპის ლიდერობა და სტრატეგია ერგება ყველაზე კარგად ამოცანას. თეორიის თანახმად, ყველაზე ეფექტური ლიდერები […]

26
მარ

0

თანამშრომლების მოტივაციის გუგლისეული სტილი

ბედნიერი და მოტივირებული თანამშრომლების შენარჩუნება არის წარმატებული ორგანიზაციის მართვის პირველი ნაბიჯი. გუგლმა მოტივაცია სრულიად ახალ საფეხურზე აიყვანა, შეუქმნა რა საოცნებო სამუშაო ატმოსფერო იმ იღბლიან თანამშრომლებს ვინც მათთან მუშაობს. 2014 წელს, Fortune […]

03
მარ

0

რატომ არის მნიშვნელოვანი ადამიანური რესურსების მართვა

ნუ ჩათვლით უმნიშვნელოდ ადამიანური რესურსების მართვას – კარგად მართული ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება ზრდის როგორც შედეგიანობას, ასევე გვეხმარება შევინარჩუნოთ კომპანიის იმიჯი.

Page 10 of 10