მარკეტინგული სტრატეგიის შემუშავება


 

თუ თქვენ გეგმავთ თქვენი კომპანიის განვითარების ახალ ეტაპზე გადაყვანას, გაქვთ ბაზრის ახალი გამოწვევები, გეგმავთ ახალი ბიზნესის დაწყებას, ბაზარზე ახალი ბრენდის წარდგენას ან კომპანიის რებრენდინგს და ან არ გყავთ მარკეტინგული გუნდი კომპანიის შიგნით ან გინდათ გააძლიეროთ არსებული გუნდი, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია გაგიწიოთ კვალიფიციური მომსახურება.

ჩვენი სერვისები შეგვიძლია დავყოთ რამდენიმე ძირითად პუნქტად, რომლებიც თქვენი კომპანიის განვითარების ცალკეულ ეტაპზე ძირითადი გამოწვევების საპასუხოდ მიგვაღწევინებს კონკრეტული მაჩვენებლების დანერგვასა და გაუმჯობესებას.

  • ბაზრის სეგმენტაცია კონკრეტული პროდუქტის ჭრილში;
  • მიზნობრივი აუდიტორიის დაზუსტება;
  • საკომუნიკაციო არხების წინასწარი ანალიზი,
  • საკომუნიკაციო და მარკეტინგული არხების მიზნობრივ აუდიტორიაზე მორგება;
  • სარეკლამო და PR კამპანიების გენერირება და მართვა;
  • მარაგების კვლევა;
  • ოპტიმალური ტრაფიკის მაჩვენებლის გენერირება;
  • ტრაფიკის გენერაციაზე ორიენტირებული მარკეტინგული კამპანიის დაგეგმვა;
  • კამპანიის დასრულების შემდეგ შედეგების ანალიზი და რეპორტინგი;
  • ლოიალობის პროგრამების დანერგვა და ჩაშვება;
  • სოციალური ქსელის შექმნა და მართვა;
  • პოტენციური საცალო მყიდველების ან/და პარტნიორების სტიმულირება ციფრული რეკლამებით;
  • მუდმივი უკუკავშირის პროგრამების ჩაშვება და ნეგატივზე მყისიერი რეაგირება.

შენიშვნა: ჩვენი კომპანია მზადაა არასტანდარტული გამოწვევებისთვის და ჩვენს მიერ კონკრეტული წარმატებული ქეისების შესახებ ინფორმაციის მოწოდებისთვის. ზემოთ აღნიშნული მოქმედებები რეალურად გაზმოვადია დროში და შესაძლებელია ეფექტური რეპორტინგის მოწოდება, კომპანიის კონკრეტული ამოცანიდან გამომდინარე.


მომსახურების ღირებულება

განისაზღვრება ინდივიდუალურად, შემკვეთი ორგანიზაციის მოთხოვნის კომპლექსურობიდან გამომდინარე. ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ თავისუფალი, მარტივი და ღია ურთიერთობისთვის. სურვილის შემთხვევაში, სიამოვნებით დავგეგმავთ შეხვედრას და მოგაწოდებთ დეტალურ ინფორმაციას.