03
მარ

0

რატომ არის მნიშვნელოვანი ადამიანური რესურსების მართვა

ნუ ჩათვლით უმნიშვნელოდ ადამიანური რესურსების მართვას – კარგად მართული ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება ზრდის როგორც შედეგიანობას, ასევე გვეხმარება შევინარჩუნოთ კომპანიის იმიჯი.

Page 3 of 3