08
იან

0

ადამიანური ურთიერთობების ეთიკა ორგანიზაციაში – ნაწილი II

ადამიანებს პიროვნული მრავალფეროვნება ახასიათებთ. ადამიანების უნიკალურობას საფუძვლად უდევს განსხვავება ტემპერამენტსა და ხასიათში. ამასთან: თუკი ტემპერამენტთა სხვაობას არ აქვს ეთიკური მნიშვნელობა, ხასიათებს შორის განსხვავება ეთიკისათვის რეალური პრობლემაა, რადგან სწორედ ის გვიჩვენებს, რა […]

03
იან

0

ადამიანური ურთიერთობების ეთიკა ორგანიზაციაში – ნაწილი I

ორგანიზაციაში ადამიანური ურთიერთობები მენეჯმენტის ფუნდამენტია. ადამიანური ურთიერთობების ბუნების გამოკვლევა ბიზნესის საზღვრებს სცილდება და ე.წ. „ადამიანის შესახებ მეცნიერების“, ანუ ფსიქოლოგიის, ძირითადი საკითხია. სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, თუ რატომ ენიჭება […]

24
დეკ

0

დელეგირება

ალბათ, ყველასათვის ნაცნობია სიტყვა „დელეგირება”, თუმცა მისი მნიშვნელობა ხშირად აბსოლუტურად განსხვავებულად აღიქმება. ზოგიერთს მიაჩნია, რომ დელეგირება – კარგი საბაბია იმისათვის, რომ საკუთარი უუნარობა სხვებს გადააბრალოს, ზოგი კი ფიქრობს, რომ ის […]

26
მარ

0

თანამშრომლების მოტივაციის გუგლისეული სტილი

ბედნიერი და მოტივირებული თანამშრომლების შენარჩუნება არის წარმატებული ორგანიზაციის მართვის პირველი ნაბიჯი. გუგლმა მოტივაცია სრულიად ახალ საფეხურზე აიყვანა, შეუქმნა რა საოცნებო სამუშაო ატმოსფერო იმ იღბლიან თანამშრომლებს ვინც მათთან მუშაობს. 2014 წელს, Fortune […]

Page 2 of 3