• ორგანიზაციული სტრუქტურა

  by დავით ბარბაქაძე 0 Lessons in

  კურსში მსმენელები შეისწავლიან ორგანიზაციული სტრუქტურის და სამუშაო აღწერილობის მნიშვნელობას და მათი ფორმირების ხერხებს. ასევე მათ საშუალება ექნებათ დაინახონ და შეისწავლონ სხვადასხვა ტიპის ორგანიზაციული სტრუქტურის ძირითადი პრინციპები, მათი ძლიერი და სუსტი მხარეები.

 • მოტივაციის სისტემები

  by დავით ბარბაქაძე 0 Lessons in

  კურსში მსმენელები შეისწავლიან მატერიალური და არამატერიალური მოტივაციის სისტემების ძირითად პრინციპებს, ასევე დამატებით, რა ბენეფიტების და წახალისების რა არასტანდარტულ გზებს შეიძლება მიმართონ რათა სამოტივაციო სისტემა გახადონ ნაკლებად დამოკიდებული ფინანსურ დანახარჯებზე და შესაბამისად გახადონ ის უფრო მრავალფეროვანი და ნაკლებად ხარჯიანი.

 • კადრების დაქირავება

  by დავით ბარბაქაძე 0 Lessons in

  კურსში მსმენელი გაიგებს როგორ უნდა მოხდეს კადრების აყვანის საჭიროების, ასევე კანდიდატების შერჩევის გზების და მეთოდების განსაზღვრა. ასევე შეძლებს გაუმკლავდეს ძირითად შეცდომებს და დაბრკოლებებს შერჩევის პროცესის მიმდინარეობისას, შეძლებს სწორად და თანამდებობისთვის საჭირო მოთხოვნის შესაბამისად შეარჩიოს სწორი კანდიდატი. და ბოლოს, შეძლებენ საორიენტაციო ტრენინგის ორგანიზებას და საკადრო რეზერვის ფორმირებას.