• ლიდერობა

  by სიმონ ორმოცაძე 0 Lessons in

  ტრენინგი ხელს შეუწყობს მსმენელებს პრობლემების გადაჭრის ინდივიდუალური და კრეატიული ხერხების პოვნაში, ძალაუფლების პოზიციიდან სწორ კომუნიკაციაში და მათ მოტივაციად და გავლენად გარდასახვაში, რაც საფუძველს ჩაუყრის საჭირო პროფესიონალური თუ ინტერესის ჯგუფების შექმნას და მართვას.

 • მომხმარებელთან ურთიერთობა და სერვის პლუსი

  by სიმონ ორმოცაძე 0 Lessons in

  ამ კურსში, მსმენელი გაიგებს კლიენტებთან ურთიერთობის მნიშვნელოვან ასპექტებს. ისწავლის და გამოიყენებს იმ ტექნიკებს, რომელიც მიზანმიმართულია კომპანიის მიმართ, კლიენტების ლოიალურობის გაზრდისკენ. ამით, ერთი ინდივიდი გამოიმუშავებს მისივე გაყიდვებიდან ბონუსს, ხოლო კომპანია ამყარებს კლიენტებთან გრძელვადიან ურთიერთობას.

 • HR პროცედურები

  by დავით ბარბაქაძე 0 Lessons in

  კურსში მსმენელები გაიგებენ HR მიმართულებების რა ძირითადი პროცედურები შეიძლება დანერგონ კომპანიაში და შესაბამისად განსაზღვრავენ პროცედურებისთვის აუცილებელ წესებს, ასევე მსმენელები შეძლებენ შეიმუშავონ პროცედურების შესაბამისი ფორმები.

 • სამუშაოს შესრულების შეფასება

  by დავით ბარბაქაძე 0 Lessons in

  კურსზე მსმენელები შეისწავლიან რა მიზანი აქვს სამუშაოს შეფასების სისტემას, როგორ შეიძლება შედეგიანობის ძირითადი კრიტერიუმების განსაზღვრა და მათი შეფასების ხერხების შემუშავება. ამასთან ერთად შეფასების სისტემის შესაბამისად თანამშრომლების წახალისების და განვითარების გეგმის შედგენას და მთლიანი შეფასების სისტემის პროექტირებას და ბიუჯეტირებას.