• ტრენინგი ტრენერებისთვის

  by სიმონ ორმოცაძე 0 Lessons in

  პრაქტიკული ვორქშოფი - ტრენინგი ტრენერებისთვის, TOT მიზნად ისახავს მსმენელს შესძინოს ტრენინგის ჩატარებისთვის საჭირო უნარ-ჩვევები. პრაქტიკულად შექმნას მოდულები და მოემზადოს ნებისმიერი სიდიდის აუდიოტორიასთან ეფექტური ტრენინგის ჩატარებისთვის.

 • კორპორატიული გაყიდვები

  by სიმონ ორმოცაძე 0 Lessons in

  კორპორატიული გაყიდვები, გაყიდვების მენეჯერისგან მრავალფეროვან მიდგომას მოითხოვს. რადგან, ასეთი ტიპის გაყიდვებში თქვენ მუშაობთ პროდუქტის საბოლოო მომხმარებელ ორგანიზაციებთან და სთავაზობთ მათი მოთხოვნის კომპლექსურ გადაწყვეტას – პროდუქტის და სერვისის უშუალო შეთავაზებას, მოკლე […]

 • საცალო გაყიდვები

  by სიმონ ორმოცაძე 0 Lessons in

  საცალო გაყიდვები დღეს ბიზნესის თითქმის ყველა მიმართულებით გვხვდება და მომსახურების სექტორში, ეს იქნება ტექნიკის მაღაზიათა ქსელი, სასტუმრო ან თუნდაც რესტორანი, უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს. კონკურენციის გასამკლავებლად ორგანიზაციები ცდილობენ შექმნან ეფექტური სარეკლამო კამპანიები, თუმცა მაინც, მომხმარებელს კონსულტაციას პროდუქტთან დაკავშირებით, საბოლოოდ საცალო გაყიდვების მენეჯერი უწევს და, მის კონსულტაციაზე არის დამოკიდებული, მომხმარებელი გადაწყვეტს შეიძენს თუ არა პროდუქტს. 

 • ლიდერობა

  by სიმონ ორმოცაძე 0 Lessons in

  ტრენინგი ხელს შეუწყობს მსმენელებს პრობლემების გადაჭრის ინდივიდუალური და კრეატიული ხერხების პოვნაში, ძალაუფლების პოზიციიდან სწორ კომუნიკაციაში და მათ მოტივაციად და გავლენად გარდასახვაში, რაც საფუძველს ჩაუყრის საჭირო პროფესიონალური თუ ინტერესის ჯგუფების შექმნას და მართვას.