ტურიზმის მენეჯმენტი

სესია 1 – რა არის ტურიზმი;
 1.     ტურიზმის ძირითადი სახეობები და მიმართულებები;
 2.     ტურიზმის ორგანიზაცული ფორმები;
 3.     ტურიზმზე მოქმედი ფაქტორები;
 4.     ტურიზმის მენეჯმენტის განმარტება;
 5.     ტურიზმის განვითარებაზე მოქმედი ფაქტორები;
 6.     ტურისტის ტიპები;
 7.     ტურისტის მოტივაციის შიდა და გარეგანი ფაქტორები

სესია 2 – ტურისტული მიმართულებები;
 1. ტურისტული ობიექტები და მათი სახეები;
 2. ტურისტული რესურსი;
 3. ტურისტული მიმართულების გავლენა ადამიანზე;
 4. ტურიზმის მიმართულების მართვა;
 5. ტური და ტურების კლასიფიკაციის პრინციპებები;
 6. ტურისტული მარშრუტების დაგეგმვის მექანიზმები;

სესია 3 – ტურიზმის მართვა;
 1.     ტურ ოპერატორები და მათი სახეობები;
 2.     ტურიზმის ორგანიზაცული ფორმები;
 3.     ტურისტული პროდუქტის შექმნის და განვითარების ეტაპები;
 4.     ბაზრის სეგმენტაცია;
 5.     თანამედროვე ტურისტული მარკეტინგის ცალკეული საკითხები;

სესია 4 – ტურიზმის გავლენა, ტრენდები და მომავალი
 1.     სოციო, ეკონომიკური და გარემოს გავლენა ტურიზმზე;
 2.     ტექნოლოგიების გავლენა ტურიზმზე;
 3.     ახალი ტენდენციები და ტურიზმის მომავალი;
 4.     ტურისტული კონკურენცია, როგორც საერთაშორისო ისე საქართველოს ტურისტულ ბაზარზე;
 5.     კონკურენტული გარემო და მისი დონის შეფასება საერთაშორისო და საქართველოს ბაზარზე.

მოდული 5 – ტურისტული პროდუქტის შექმნის ეტაპები;
 1.     ტურპროდუქტის თვითღირებულება,
 2.     მისი სტრუქტურა და კლასიფიკაცია;
 3.     ტურისტული საწარმოს შემოსავლებისა და ხარჯების კლასიფიკაცია;
 4.     ეკონომიკური ანალიზის თავისებურებანი ტურისტულ ფირმაში;
 5.     სადაზღვევო ურთიერთობათა ორგანიზაცია ტურიზმში;
 6.     შრომის ორგანიზაციისა და ანაზღაურების პრინციპები ტურიზმში;

სესია #6 – გამყვანი ტურიზმი
 1.     ტუროპერატორების, (სააგენტოების) საქმიანობის,
 2.     ტურისტული მომსახურების დარგების (განთავსებისა და კვების ინდუსტრიის, სატრანსპორტო გადაზიდვების, გართობის, შემეცნებისა და დასვენების ინდუსტრიის) თავისებურებების  და ტურისტულ ინფრასტრუქტურის მიმოხილვა;
 3.     ტურიზმი 21 საუკუნეში- მსოფლიოს თანამედროვე დაჯავშნის სისტემები.
 4.     სასტუმრო,
 5.     ავიაბილეთები,
 6.     დაზღვევა;
 7.     შიდა ტრანსპორტირება;
 8.     ღირშესანიშნაობები;
 9.     ტურპროდუქტის თვითღირებულება,
 10. მისი სტრუქტურა და კლასიფიკაცია;

სესია 7 – შემომყვანი ტურიზმი;
 1.     ტურიზმის პოულარული მიმართულებები საქართველოში;
 2.     ტურისტული რესურსი,
 3.     ტურისტული ინტერესის ობიექტები საქართველოში;
 4.     საქართველოს ტურისტული ფირმების ძირითადი ტურები;
 5.     ტუროპერატინგი – ექსკურსიების და ლაშქრობების სახეობები, მათი შექმნა და გაყიდვა;

სესია 8 – პროდუქტის შექმნა;
სესია 9 – პრაქტიკული გასვლითი ტური.