პერსონალური მენეჯმენტი

საკითხები, რომელიც ტრენინგზე იქნება განხილული, გვჭირდება ყოველდღიურად – როგორც ნეიტრალურ გარემოში, ასევე ბიზნესში და სამსახურეობრივ საქმიანობაში. ძირითადათ, ეს უნარჩვევები ახდენს პიროვნული იმიჯის ჩამოყალიბებას საზოგადოებაში. სირთულეები, რომელიც ჩვენ გვგონია, რომ ძნელად მოგვარებადია, სინამდვილეში მოითხოვს კომპლექსურ მიდგომას, რის შემდეგადაც ადვილდება პრობლემის გადაჭრის თუ დასახულ მიზანთან მიახლოების გზები.

ზოგადი ინფორმაცია კურსის შესახებ:
 • ტრენინგის ხანგრძლივობა – 12 სთ
 • ტრენერი: სიმონ ორმოცაძე
 • ფასი: 480 ლარი (ერთ მონაწილეზე)

ტრენინგის მიზანი:

პერსონალური მენეჯმენტის ტრენინგის ძირითადი მიზანია საკუთარი თავის მართვისთვის საჭირო უნარჩევების შესწავლა და ანალიზი. ეს ის საკითხებია, რომელიც გვჭირდება ყოველდღიურად როგორც ნეიტრალურ გარემოში, ასევე ბიზნესში და სამსახურეობრივ საქმიანობაში. ძირითადათ, ეს უნარჩვევები ახდენს პიროვნული იმიჯის ჩამოყალიბებას საზოგადოებაში. ტრენინგი შედგება 4 მოდულისგან, რომელიც მოიცავს მნიშვნელოვან და პრაქტიკულ ამონარიდებს, ზოგადი მენეჯემენტის სრული კურსიდან.


შინაარსი:
 • განწყობის თეორია;
 • ეფექტური მიზნის მახასიათებლები;
 • დროის მართვა;
 • ინტერპერსონალური კომუნიკაცია;
 • მოლაპარაკების ხელოვნება;
 • სტრესის და კონფლიქტის მართვა;
 • ლიდერობა;
 • გუნდის მართვა;
 • დაგეგმვა, მოტივაცია, კონტროლი;
 • როგორ მივაღწიოთ წარმატებას?

ტრენინგის გავლის შემდეგ მონაწილეებს ეცოდინებათ:

როგორ აქციონ ყოველდღიური რუტინული და მოსაბეზრებელი პროცესები ეფექტურ და მიზნობრივ სამუშაოდ. როგორ შექმნან, განამტკიცონ და მართონ გრძელვადიანი და პარტნიორული ურთიერთობები კოლეგებთან და კლიენტებთან. როგორ გახდნენ საინტერესო კადრები დამსაქმებლისთვის, ან თუნდაც წამოწყონ და მართონ საკუთარი ბიზნესი. განხილული საკითხების გააზრებით, მსმენელი სწავლობს საკუთარი თავის მართვის პრინციპებს და ყოველდღიურ საქმიანობაში ამტკიცებს თავისივე მენეჯერულ თვისებებს.

 

მიუთითეთ ოფიციალური სახელი და გვარი, რისი მიხედვითაც დაიბეჭდება სერთიფიკატი.
ციფრების რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 9 სიმბოლოს.
მიუთითეთ საკონტაქტო მოქმედი ელ-ფოსტა.
შევსება არ არის სავალდებულო, თუ ამ ეტაპისთვის დასაქმებული არ ხართ.
მიუთითეთ, თუ თქვენ შეავსეთ ინფორმაცია სამუშაო გამოცდილების შესახებ.
მიუთითეთ ციფრი, რამდენ თვეს ან წელს შეადგენს თქვენი ჯამური სამუშაო გამოცდილება