ლიდერობა

ლიდერობის სიტუაციური თეორია მოიაზრებს რომ არ არსებობს ლიდერობის რომელიმე საუკეთესო სტილი. პირიქით მთლიანად დამოკიდებულია მოცემულ სიტუაციაზე და რა ტიპის ლიდერობა და სტრატეგია ერგება ყველაზე კარგად ამოცანას. თეორიის თანახმად, ყველაზე ეფექტური ლიდერები არიან ისინი ვისაც შეუძლია მოარგოს თავისი სტილი სიტუაციას და ეძებონ მითითებები როგორიცაა ამოცანის ტიპი, გუნდის ხასიათი და სხვა ფაქტორები რამაც შეიძლება შეიტანოს წვლილი საქმის გაკეთებაში.

 

ზოგადი ინფორმაცია კურსის შესახებ:
 • ტრენინგის ხანგრძლივობა: 30 სთ
 • ტრენერი: გიორგი ბურდული
 • ფასი: 600 ლარი (ერთ მონაწილეზე)

ტრენინგის მიზანი:

ტრენინგი მიზნად ისახავს გააცნოს მონაწილეებს უახლესი ლიტერატურა და პრაქტიკული ელემენტები, რომლებიც მათ პიროვნულ განვითარებაში, კარიერული წინსვლის დაგეგმვასა და ლიდერად ჩამოყალიბებაში დაეხმარება;


შინაარსი:
 • დროისდა სივრცის მართვა;
 • ადამიანის ბუნება და პიროვნება;
 • ობიექტური თვითშეფასება;
 • ლიდერული პოტენციალი;
 • ლიდერთა ტიპები;
 • ძალაუფლება;
 • კომუნიკაცია;
 • გავლენა;
 • ქსელური ურთერთქმედება;
 • გლობალური ხედვა;
 • ადაპტაცია.
ტრენინგის გავლის შემდეგ მონაწილეები შეძლებენ:

სხვების მოტივებისა და ქცევების შესწავლასა და რისკების თავიდან აცილებას, ძალაუფლების მოპოვებასა და გამოყენებას, ასევე საჭირო პროფესიონალური საკომუნიკაციო ქსელის შექმნასა და განვითარებას.

მიუთითეთ ოფიციალური სახელი და გვარი, რისი მიხედვითაც დაიბეჭდება სერთიფიკატი.
ციფრების რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 9 სიმბოლოს.
მიუთითეთ საკონტაქტო მოქმედი ელ-ფოსტა.
შევსება არ არის სავალდებულო, თუ ამ ეტაპისთვის დასაქმებული არ ხართ.
მიუთითეთ, თუ თქვენ შეავსეთ ინფორმაცია სამუშაო გამოცდილების შესახებ.
მიუთითეთ ციფრი, რამდენ თვეს ან წელს შეადგენს თქვენი ჯამური სამუშაო გამოცდილება