კომერცია

კომერცია

 

 

შინაარსი:

 1. ეკონომიკის 10 პრინციპის გააზრება;
 2. კომერციული მენეჯერის სამუშაო პრინციპები;
 3. საცალო გაყიდვების მართვა;
 4. საბითუმო გაყიდვების მართვა;
 5. კორპორატიული გაყიდვების მართვა;
 6. ადგილობრივი შესყიდვების მართვა;
 7. ლოჯისტიკა, იმპორტი, განბაჟება;
 8. მარაგების მართვა;
 9. მენეჯერული ფინანსები, რისკები;
 10. ბიუჯეტირება;
 11. მარკეტინგული კამპანიების მართვა;
 12. გაყიდვების გუნდის შექმნა, მართვა.
 13. პერსონალური მენეჯმენტი.
 14. ზოგადი მენეჯმენტი