12
იან

0

ადამიანური ურთიერთობების ეთიკა ორგანიზაციაში – ნაწილი III

თუ ადამიანის თვითგანვითარების მიმართულება და ორგანიზაციის ინტერესების ვექტორი ერთმანეთს არ ემთხვევა, მუშაკი ვერ შეძლებს, სრულად გამოავლინოს საკუთარი შესაძლებლობები, რაც უარყოფითია როგორც კომპანიისათვის, ასევე, ამ მუშაკისთვის.

08
იან

0

ადამიანური ურთიერთობების ეთიკა ორგანიზაციაში – ნაწილი II

ადამიანებს პიროვნული მრავალფეროვნება ახასიათებთ. ადამიანების უნიკალურობას საფუძვლად უდევს განსხვავება ტემპერამენტსა და ხასიათში. ამასთან: თუკი ტემპერამენტთა სხვაობას არ აქვს ეთიკური მნიშვნელობა, ხასიათებს შორის განსხვავება ეთიკისათვის რეალური პრობლემაა, რადგან სწორედ ის გვიჩვენებს, რა […]

03
იან

0

ადამიანური ურთიერთობების ეთიკა ორგანიზაციაში – ნაწილი I

ორგანიზაციაში ადამიანური ურთიერთობები მენეჯმენტის ფუნდამენტია. ადამიანური ურთიერთობების ბუნების გამოკვლევა ბიზნესის საზღვრებს სცილდება და ე.წ. „ადამიანის შესახებ მეცნიერების“, ანუ ფსიქოლოგიის, ძირითადი საკითხია. სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, თუ რატომ ენიჭება […]

24
დეკ

0

დელეგირება

ალბათ, ყველასათვის ნაცნობია სიტყვა „დელეგირება”, თუმცა მისი მნიშვნელობა ხშირად აბსოლუტურად განსხვავებულად აღიქმება. ზოგიერთს მიაჩნია, რომ დელეგირება – კარგი საბაბია იმისათვის, რომ საკუთარი უუნარობა სხვებს გადააბრალოს, ზოგი კი ფიქრობს, რომ ის […]

Page 6 of 10